Regulamin

REGULAMIN sklepu internetowego
Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A.


Spis treści


1. Informacje ogólne
2. Składanie zamówień
3. Warunki odbioru lub dostawy
4. Koszty dostawy
5. Warunki płatności
6. Odstąpienie od umowy
7. Reklamacje
8. Ochrona danych osobowych
9. Postanowienia końcowe

1. Informacje ogólne  1. Sklep internetowy www.e-stolbud.pl (zwany dalej także sklepem lub e-stolbud.pl) jest prowadzony przez właściciela sklepu firmę STOLBUD Włoszczowa S.A. (zwana dalej Spółką) z siedzibą we Włoszczowie przy ulicy Jędrzejowskiej 74, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052383, REGON 290603140, wysokość kapitału zakładowego 10.061.573,00 zł – opłacony w całości, numer identyfikacji podatkowej NIP 656-10-04-369.


2. Niniejszy system sprzedaży skierowany jest do konsumentów i przedsiębiorców oraz innych podmiotów (zwanych dalej łącznie klientem), będących zarejestrowanymi użytkownikami sklepu e-stolbud.pl.


3. Sklep ma obowiązek dostarczenia towaru bez wad z tym zastrzeżeniem, że towar oferowany do sprzedaży przez www.e-stolbud.pl częściowo nie jest towarem fabrycznie nowym, (towar po ekspozycyjny lub z niewielkimi uszkodzeniami). W takich przypadkach w opisie towaru na stronie www.e-stolbud.pl znajduje się informacja o uszkodzeniach lub o tym, że towar nie jest fabrycznie nowy.


4. Wszelką korespondencję należy kierować na adres poczty elektronicznej sklep@stolbud.pl lub na adres: ul. Jędrzejowska 74, 29-100 Włoszczowa. Konsumenci mogą kontaktować się również pod numerem telefonu 41 38 82 201, 515 116 170.


5. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013r. poz.1422 z późn.zm.) informujemy, że aby móc korzystać z zakupów w naszym sklepie komputer Klienta i oprogramowanie tego komputera powinny spełniać następujące wymagania: komputer z procesorem min. 200MHz, 64 MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 5.5), Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia zamówienia w sklepie internetowym. Ponadto, zgodnie z owymi przepisami informujemy, że umieszczanie przez Klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.


2. Składanie zamówień


1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.e-stolbud.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).


2. Zamówienia klient może realizować przez prawidłowe wypełnienie formularza na stronie internetowej www.e-stolbud.pl.


3. Warunkiem złożenia ważnego zamówienia jest dokładne zapoznanie się z opisem towaru, prawidłowe wypełnienie formularza na stronie www.e-stolbud.pl, wybór formy płatności, wybór sposobu odbioru towaru oraz przesłanie zamówienia.


4. Po złożeniu zamówienia przez klienta na adres poczty elektronicznej klienta wskazany przy rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez sklep zamówienia złożonego przez klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa na adres poczty elektronicznej klienta zostanie wysłany e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą otrzymania przez klienta e-maila o przyjęciu do realizacji zamówienia złożonego przez klienta.


5. Jeżeli konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed otrzymaniem e-maila z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji, oferta zawarcia umowy kupna-sprzedaży złożona przez konsumenta w zamówieniu przestaje wiązać.


6. Przed dokonaniem zakupu można zapoznać się z każdym towarem, w czym pomocne będą opisy i zdjęcia towaru znajdujące się na stronie www.e-stolbud.pl . Jeżeli opisy zawierają zbyt mało informacji lub klient chce uzyskać dodatkowe informacje dotyczące zakupów, prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta naszego sklepu od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.30 na nr telefonów wskazane w punkcie 1.4 niniejszego regulaminu.


7. W sklepie internetowym e-stolbud.pl zamówienia online mogą być składane przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia.


8. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu przy rejestracji należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT.


9. Ceny prezentowane w sklepie e-stolbud.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.


10. Oferta sklepu e-stolbud.pl obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.


3. Warunki odbioru lub dostawy


1. Klient w trakcie składania zamówienia decyduje czy odbierze towar osobiście lub czy towar zostanie mu dostarczony przesyłką kurierską.


2. Odbiór osobisty zamówionego towaru następuje w siedzibie firmy Stolbud Włoszczowa S.A., ul. Jędrzejowska 74, Włoszczowa albo w salonach firmowych lub punktach sprzedaży po wcześniejszym ustaleniu.


3. W przypadku dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej dostawa towarów zamawianych
w e-stolbud.pl odbywa się na terenie całego kraju.


4. Wszystkie przesyłki realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską.


5. Czas dostawy uzależniony jest od terminu złożenia zamówienia oraz osiągalności poszczególnych towarów – informacja o dostępności towaru jest uwidoczniona przy danym towarze na stronie Sklepu Internetowego.


6. Zamówiony towar jest wysyłany w oryginalnym opakowaniu i w dodatkowym opakowaniu zabezpieczającym towar w czasie transportu.


7. Kurier nie ma obowiązku dostarczenia przesyłki pod drzwi mieszkania, odbiór następuje z samochodu.


8. Klient ma możliwość podania podczas składania zamówienia innego adresu dostawy niż zarejestrowany w „Twoim koncie”.


4. Koszt dostawy:


Informacja o wysokości opłaty związanej z wysyłką pojawi się na etapie składania zamówienia w momencie wyboru sposobu dostawy; opłata zostanie doliczona do wartości całego zamówienia realizowanego jednorazowo.


5. Warunki płatności


1. Na etapie składania zamówienia klient dokonuje wyboru czy płatność nastąpi gotówką przy odbiorze towaru w siedzibie firmy Stolbud Włoszczowa S.A. (salonie firmowym, punkcie sprzedaży) czy przed dostarczeniem towaru przelewem na numer rachunku bankowego wskazany w e-mailu z informacją o przyjęciu zamówienia. W przypadku płatności przelewem należy wpisać w treści polecenia przelewu numer zamówienia, który został podany w e-mailu przesłanym do klienta z potwierdzeniem zamówienia.


2. W przypadku wybrania zapłaty przelewem zamówiony towar zostanie wysłany do miejsca odbioru lub udostępniony do odbioru w siedzibie Stolbud Włoszczowa S.A. (w zależności od wybranej opcji odbioru towaru w zamówieniu), nie wcześniej niż po wpływie środków na rachunek bankowy e-stolbud.pl. Na podstronie „Twoje konto” klient ma możliwość weryfikacji statusu zamówienia.


3. W przypadku wybrania zapłaty przelewem Klient powinien dokonać zapłaty w ciągu 72 godzin od momentu otrzymania maila o przyjęciu zamówienia złożonego przez klienta do realizacji. Jeśli bank nie potwierdzi zapłaty, po upływie 96 godzin od momentu wysłania maila z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji Stolbud Włoszczowa S.A. ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zgodnie z art. 492 kodeksu cywilnego. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie przesłane na adres e-mail wskazany przez klienta przy składaniu zamówienia.


6. Odstąpienie od umowy


1. Zgodnie z Ustawą z dnia 9 maja 2014 roku o prawach konsumenta, klient będący konsumentem może zrezygnować z towaru kupionego w e-stolbud.pl bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Oświadczenie można złożyć na formularzu, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez klienta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: STOLBUD Włoszczowa S.A., ul. Jędrzejowska 74, 29-100 Włoszczowa lub na adres e-mail: sklep@stolbud.pl.


2. Zwrotowi na podstawie punktu 6.1 powyżej nie podlega towar, który:


- został zamontowany przez klienta lub na jego zlecenie,


- został wyprodukowany według specyfikacji klienta,


- służy zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb klienta.


3. Zwrot towaru przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy przesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.


4. Zwracany towar należy odesłać na adres Stolbud Włoszczowa S.A., ul. Jędrzejowska 74, 29-100 Włoszczowa razem z otrzymaną wraz z nim kserokopią faktury lub innym dokumentem potwierdzającym sprzedaż na adres STOLBUD Włoszczowa S.A., ul. Jędrzejowska 74, 29-100 Włoszczowa. Zgodnie z ustawą koszt opakowania i odesłania oraz ryzyko przesyłki zwracanego towaru ponosi klient.


5. W przypadku dostarczenia towaru przez sklep do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy, zwracany towar zostanie odebrany na koszt sklepu, chyba że towar może być odesłany w zwykły sposób pocztą.


6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będącej wynikiem uszkodzenia lub korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W takim przypadku kwota podlegająca zwrotowi Konsumentowi zostanie pomniejszona odpowiednio do zmniejszenia wartości towaru.


7. e-stolbud.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek, które zostaną wysłane do niego za pobraniem.


8. W przypadku odstąpienia od umowy podstawie punktu 6.1 niniejszego regulaminu sklep dokona zwrotu kwoty równej cenie towaru i poniesionych przez klienta kosztów dostarczenia mu towaru, z zastrzeżeniem punktu 10 niżej. Pieniądze zostaną zwrócone niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem punktu 9 niżej.


9. Zwrot pieniędzy nastąpi przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta  po otrzymaniu towaru z powrotem lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu po otrzymaniu towaru z powrotem. Zwrot pieniędzy nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodzi się na za inny sposób zwrotu, który nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnymi kosztami.


10. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep, sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.


7. Reklamacje


1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w sytuacji:


- wad fizycznych towaru (niezgodność towaru z umową),
– uszkodzenia przesyłki podczas transportu,
– w innych przypadkach przewidzianych prawem.


2. Podczas odbioru towaru, klient jest zobowiązany do sprawdzenia jego stanu w szczególności jeśli jej stan sugeruje wcześniejsze otwarcie lub zniszczenie zawartości. W przypadku dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej klient winien sprawdzić brak uszkodzeń w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia niezgodności sugeruje się sporządzić protokół zawierający opis uszkodzeń, który może służyć jako podstawa dla klienta do zgłaszania roszczeń z tytułu uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu przesyłki.


3. W przypadku reklamacji prosimy o wysłanie na adres email: sklep@stolbud.pl wypełnionego formularza reklamacyjnego (do pobrania w serwisie e-stolbud.pl) z opisem oraz załączonymi zdjęciami uszkodzeń reklamowanego towaru. Klient otrzyma wówczas szczegółowe informacje dotyczące dalszego postępowania z uszkodzonym towarem.


4. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie sklepu internetowego a wyglądem towaru dostarczonego do klienta, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez klienta podczas składania zamówienia (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.


5. Towar oferowany do sprzedaży przez sklep internetowy www.e-stolbud.pl nie jest objęty gwarancją, chyba że inaczej wynika z informacji umieszczonej na stronie www.e-stolbud.pl dotyczącej konkretnego wyrobu.


6. W przypadku zamówień dokonywanych przez przedsiębiorców odpowiedzialność Stolbudu z tytułu rękojmi jest wyłączona.


8. Ochrona danych osobowych


1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez STOLBUD Włoszczowa S.A. z siedzibą we Włoszczowie przy ulicy Jędrzejowskiej 74, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052383 danych osobowych podanych przez klienta w trakcie zamawiania wyrobów lub rejestracji konta. Dane osobowe są przetwarzane w celu dokonania zakupów, wystawienia faktury i realizacji dostawy. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 poz. 1182 z późn. zm.).


2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwiać dokonanie przez Klienta zakupów.


3. Dane osobowe klienta nie mogą zostać przekazane przez e-stolbud.pl osobom trzecim.


4. Klient ma prawo dostępu do własnych danych osobowych oraz ich poprawiania i żądania usunięcia.


9. Postanowienia końcowe


1. e-stolbud.pl zastrzega sobie prawo do:


- zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu w ciągu dnia,
– wycofania poszczególnych towarów z oferty sklepu,
– wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu,
– przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu,


2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta z 9 maja  2014 roku.


3. Konsument w celu dochodzeniem roszczeń w stosunku do sklepu może skorzystać z regulacji wynikających z art. 183 (1)-183 (15) kodeksu postępowania cywilnego dotyczących mediacji lub z art. 184-186 kodeksu postępowania cywilnego dotyczących postępowania pojednawczego.


 


 


 


 


Wzór formularza odstąpienia od umowy do zastosowania przez konsumenta


(Konsument może wypełnić formularz i odesłać tylko w przypadku gdy chce odstąpić od umowy)


 


Do Stolbud Włoszczowa S.A., 29-100 Włoszczowa, ul. Jędrzejowska 74, adres email: sklep@stolbud.pl


 


Ja, …………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:


……………………………………………………………………


…………………………………………………………………….


Data odebrania towaru przez konsumenta: ……………………..


 


Imię i nazwisko konsumenta: …………………………………


Adres konsumenta: …………………………..


Numer telefonu lub adres e-mail: ……………………………….


 


 


Podpis konsumenta: ………………………………………..


 


 


 


 


Regulamin – Centrum Wyprzedażowe oraz Formularz odstąpienia od umowy w plikach PDF do pobrania poniżej:Regulamin – Centrum Wyprzedażowe.pdf pdfFormularz odstąpienia od umowy.pdf pdf